Kako varujemo zasebnost?

1. Splošno

Družba Pharmegea d.o.o. ( v nadaljevanju Pharmagea) , kot ponudnik blaga in storitev preko spletnega mesta www.pharmagea.com, se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bomo v družbi Pharmagea d.o.o. uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo. V družbi Pharmagea spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naše spletne trgovine, zato bomo storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu v  družbi Pharmagea posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov

Pharmagea za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za dostavo;
  • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • geslo v šifrirani obliki;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • državo bivanja;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki v družbi Pharmagea ne odgovarjamo.

3. Piškotki in IP naslovi

Družba Pharmagea d.o.o. vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Pharmagea lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Pharmagea lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti v družbi Pharmagea zbiramo tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Družba Pharmagea d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov svoje spletne trgovine. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovali osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bomo omogočili tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika razen, če bi to od nas zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika. Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V družbi Pharmagea teh podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Pharmagea podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Pharmagea lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, GLS, DHL, UPS ipd.) bomo v družbi Pharmagea zaupali le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bomov družbi  Pharmagea stopili v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse, pri družbi Pharmagea d.o.o. redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z družbo Pharmagea. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo (elektronska pošta) družbi Pharmagea sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik družbi Pharmagea poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Družba Pharmagea d.o.o. bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovala tudi v primeru preklica registracije.

6. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: svetovanje@pharmagea.com